În clinica  stomatologică Smile Experts veţi fi întotdeauna în siguranţă!

 

steag ueClinica stomatologică Smile Experts respectă cu stricteţe normele de asepsie şi antisepsie prevăzute în legislaţia Uniunii Europene (legislaţia naţională şi comunitară).
 
Întreaga echipă a fost strict instruită pentru a urma aceste norme, pentru fiecare pacient în parte. Ca precauţie universală, fiecare membru al echipei nostre poartă în cabinet mănuşi, mască, ochelari de protecţie şi bonetă.
 
Deținem cele mai avansate tehnologii de curațare / decontaminare și sterilizare a instrumentarului, disponibile la momentul actual, în conformitate cu DIN EN ISO 15883-1 și 2 și EN ISO 13060.
 
 

Spaţiul dedicat sterilizării este conceput ca un circuit septic-antiseptic și a fost utilat cu o linie automatizată de curațare / decontaminare și de sterilizare de la cel mai mare producător european:

 • baie cu ultrasunete pentru curăţarea instrumentarului, cea mai eficientă metodă de curăţare a depunerilor microscopice;
 • mașină de spălat și termo-dezinfectat instrumentarul în conformitate cu DIN EN ISO 15883-1 si 2 (Melatherm 10, Melag – Germania);
 • aparat pentru producerea apei distilate (Meladest65, Melag – Germania);
 • sigilator folii instrumentar (Melag – Germania);
 • sterilizator – autoclav clasa B de 24 de litri (Melag – Germania).

 

 
Legislația națională, cele mai avansate standarde ale UE și Ghidurile Best Practice elaborate de organisme internaționale, stipulează că pregătirea instrumentarului pentru efectuarea tratamentelor dentare presupune 2 etape: decontaminarea /  curăţarea instrumentarului şi respectiv sterilizarea acestuia.

 

DECONTAMINAREA / CURĂŢAREA se realizează prin urmarea strictă a următorilor paşi:

 1. DEZINFECŢIA INSTRUMENTARULUI – Instrumentarul folosit se imersează, într-o baie specială cu capac, într-un dezinfectant (ZETA 1 ULTRA) etichetat şi avizat ca «dezinfectant pentru instrumentar» cu proprietăţi de curăţare şi avizat de către Ministerul Sănătăţii. Se lasă intrumentele în soluţie timp de 1 oră.
 2. CLĂTIREA – Se limpezesc instrumentele dezinfectate cu apă curentă.
 3. CURĂŢAREA  MANUALĂ A INSTRUMENTARULUI – Instumentarul se curață cu grijă, pentru îndepărtarea tuturor formelor de materii organice, utilizând o perie adecvată.
 4. CURĂŢAREA AUTOMATIZATĂ A INSTRUMENTARULUI – Instrumentarul dezinfectat şi curăţat manual se introduce într-un aparat special, baie cu ultrasunete, cea mai eficientă metodă de curăţare a depunerilor microscopice.
 5. SPĂLAREA, TERMO-DEZINFECTAREA, CLĂTIREA FINALĂ cu apă demineralizată și USCAREA instrumentarului se realizează conform DIN EN ISO 15883-1 si 2. 
 6. VERIFICAREA INTEGRITĂŢII INSTRUMENTARULUI – Se verifică integritatea fiecărui instrument în parte.

 

Instrumentarul astfel dezinfectat, curăţat şi verificat  este pregătit pentru etapa de Sterilizare.

 

Sterilizarea este procesul prin care sunt distruse sau eliminate atât microorganismele cât şi sporii acestora, rezultatul fiind starea de sterilitate.

 

STERILIZAREA se realizează prin urmarea strictă a următorilor paşi:

 

 1. ÎNFOLIEREA INSTRUMENTARULUI – instrumentarul se impachetează în folii speciale prevăzute cu marker de sterilizare, îşi modifică culoarea în urma procesului de sterilizare, eliminând riscul utilizării unui instrumentar nesteril.
 2.  SIGILAREA INSTRUMENTARULUI – instrumentarul impachetat se termosigilează
 3.  INTRODUCEREA ÎN AUTOCLAV – se introduce instrumentarul în autoclav
 4.  SELECTREA PROGRAMULUI – se selectează programul recomandat
 5.  EFECTUAREA STERILIZĂRII –se efectuează ciclul de sterilizare
 6.  FINALIZAREA STERILIZĂRII – la sfârşitul programului de sterilizare, autoclavul afişează rezultatul procesului şi tipăreşte bonul martor în care sunt evidenţiate toate etapele sterilizării efectuate.
 7.  VERIFICAREA MARKERULUI DE STERILIZARE – Dupa ce se scot din autoclav, pe fiecare pungă se verifică virarea culorii cu indicator fizico-chimic
 8.  DATAREA INSTRUMENTARULUI STERILIZAT–pe fiecare pungă cu instrumentar se notează data la care s-a desfăşurat sterilizarea.
 9.  ARHIVAREA PRINTULUI MARTOR – Bonul martor este arhivat în dosarul de sterilizare, în care se notează data şi ora la care s-a desfăşurat sterilizarea şi semnătura persoanei care a efectuat-o.
 10. . DEPOZITAREA INSTRUMENTARULUI STERILIZAT – instrumentarul este depozitat în spaţii special repartizate pentru acest scop.

 

 

Pentru a putea garanta pacienţilor noştri tratamente sigure, fără risc de contaminare, spaţiul destinat tratamentelor, fiecare cabinet stomatologic, a fost amenajat şi dotat în concordanţă cu cele mai recente prevederi ale legislaţiei în vigoare:

 • Instalaţii de sterilizare a aerului cu UV, asigură decontaminarea permanentă a aerului eliminând riscul contaminării încrucişate;
 • Lămpi bactericide cu UV asigură decontaminarea suprafeţelor;
 • Pardoseli antiseptice;
 • Automat pentru botoşi medicali de unică folosinţă, utilizaţi de pacienţi pe toată perioada petrecută în clinică, în scopul   păstrării condiţiilor de igienă;
 • Filtre de nanofiltrare și lampă UV pentru circuitul de apă;
 • Recipienţi speciali de depozitare a deşeurilor biologice;
 • Substanţe dezinfectante de cea mai bună calitate (Zhermack – Germania), utilizate pentru dezinfectarea suprafeţelor de contact: unituri dentare, pardoseli, mobilier;
 • Sisteme no-touch pentru igienizarea mâinilor;
 • Instrumentar şi materiale de unică folosinţă: bavete, pahare, ace, mănuşi, măşti, aspiratoare bucale.

 
Instrumentele de unică folosinţă (ace, lame bisturiu, carpule de anestezic, etc) se depozitează în recipienţi speciali, în sala de tratamente şi se predau către firme specializate în colectarea deşeurilor periculoase în vederea incinerării.
 
Pacienţii noştri participă activ la păstrarea condiţiilor de igienă, prin utilizarea de botoşi medicali de unică folosinţă, pe toată perioda petrecută în cadrul clinicii.